หน้าหลัก / วัฒนธรรมร่วมสมัย / ครรภ์แห่งชาติ: รัฐเจริญพันธุ์ ร่างกาย และเพศวิถี
ครรภ์แห่งชาติ: รัฐเจริญพันธุ์ ร่างกาย และเพศวิถี
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
200 บาท
• มีสินค้าพร้อมส่ง
สินค้าหมดสต๊อก
มีหนังสือบริการให้อ่านฟรีที่ห้องสมุดศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร
ลิงค์ไปห้องสมุด: www.sac.or.th/library
เวลาทำการห้องสมุด
จันทร์ - ศุกร์ : 8:00 – 18:00 น.
เสาร์ : 8:00 – 17:00 น.

หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศราชการ
Share
สารบัญ 

บทที่ 1 บทนำ    
มโนทัศนว่าด้วยอำนาจและการเมืองชีวญาณกับการเมืองว่าด้วยการเจริญพันธุ์    
รัฐกับการควบคุมการเจริญพันธุ์ในไทย

บทที่ 2 จากครรภ์อารยะสู่ครรภ์เศรษฐกิจ : การสร้างชาติและชาตินิยมประชากร     
- การประทะประสานระหว่างจักรวาลวิทยาพื้นบ้านกับการแพทย์ตะวันตกในการจัดการครรภ์ 
- การสร้างครรภ์อารยะ : กำเนิดการผดุงครรภ์กับการ “รักษา” ชีวิตในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัฐสมัยใหม่
- สำมะโนประชากรในฐานะอำนาจชีวญาณ
- การเพิ่มจำนวนประชากรเพื่อการสร้างชาติในสมัยรัชกาลที่ 7    
- ครรภ์ในฐานะทรัพยากรเศรษฐกิจ : ชาตินิยมประชากรกับการสร้างชาติในยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม

บทที่ 3 ครรภ์ในฐานะแหล่งความยากจน : การพัฒนาในยุคสงครามเย็น การลดการเจริญพันธุ์และการครองอำนาจนำของอุดมการณ์การวางแผนครอบครัว 
- กำเนิด “ปัญหาประชากร” โลกกับการเมืองของนโยบายควบคุมการเกิด (Anti-Natalist Policy)    
- สหรัฐอเมริกากับการสนับสนุน  “ครรภ์เพื่อการพัฒนา” ในยุคสงครามเย็นของไทย    
- ครรภ์เพื่อการพัฒนา กับปฏิบัติการของขบวนการวางแผนครอบครัวในไทย    
- ผู้หญิงกับการเมืองของความต้องการที่ไม่สัมฤทธิ์ของการคุมกำเนิด
- การระเบิดภายในของประชากร (Population Implosion) และการย้อนกลับสู่ครรภ์เพื่อการผลิต

บทที่ 4  ครรภ์กับการเมืองของศีลธรรม : จากการทำแท้งสู่การตั้งครรภ์แทน
- การทำแท้ง อำนาจชีวญาณ และการเมืองของศีลธรรมในการควบคุมกำกับการเจริญพันธุ์
- การถอดการเมืองออกจากศีลธรรมกับการสร้างพื้นที่ที่สามของครรภ์ของผู้หญิง
- การต่อรองกับครรภ์ศีลธรรมอันยาวนาน
- การตั้งครรภ์แทนข้ามชาติ : ศีลธรรม งาน กับแรงงานการตั้งครรภ์แทน
- อุตสากรรมการตั้งครรภ์แทนในไทย
- เครือข่ายการรับตั้งครรภ์แทนข้ามชาติ
- ตัวกลาง นายหน้า และล่าม ในเครือข่ายธุรกิจการตั้งครรภ์แทน
- แรงงานรับจ้างตั้งครรภ์แทน : ความเสี่ยงและศีลธรรมของการตั้งครรภ์แทน
- แรงงานใกล้ชิด (Intimate Labor) และการจัดการความรู้สึกของหญิงรับตั้งครรภ์แทน    
- ผู้หญิง รัฐ กับข้อถกเถียงในอุตสาหกรรมการตั้งครรภ์แทน

บทที่  5 บทสรุป บรรณานุกรม
รีวิวหนังสือเล่มนี้
0.0
Out of 5
0 Ratings
หนังสือที่คุณอาจชอบ
01 / 05
รีวิวและให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
ครรภ์แห่งชาติ: รัฐเจริญพันธุ์ ร่างกาย และเพศวิถี
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ตะกร้าสินค้า
ลงชื่อเข้าใช้งาน
เพื่อเว็บไซต์จะแนะนำหนังสือ
ในหมวดหมู่ที่คุณอาจสนใจได้ทันที
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว