หน้าหลัก / E-book / ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
ทวีศักดิ์ เผือกสม
Share
"ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย"

โครงการเรื่อง "ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย" ได้ก่อตัวขึ้นในฐานะที่เป็นโครงการวิจัยพื้นฐานทางด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์จากมุมมองทางด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เพื่อถมช่องว่างทางการศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย

สารบัญ
คำนำ

/: ปาฐกถาและบทสังเคราะห์
1   สถานการณ์ปัจจุบันและภาพอนาคตของวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
     
โสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์

2   วิทยาศาสตร์ในสยาม: ประวัติศาสตร์การก่อรูปเปลี่ยนร่างและสภาวะรวมตัว
     ทางวิทยาศาสตร์
     
โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

3   พุทธศาสนาแบบเป็นวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย: การสืบสวนค้นคว้าทาง
     ประวัติศาสตร์
   
 ทวีศักดิ์  เผือกสม

//: ประวัติศาสตร์สาขาวิชา
4   พรรณพฤกษา: ว่าด้วยความรู้เรื่องพืชในสังคมสยาม
   
 ทิวาพร  ใจก้อน

5   สัตวาภิธาน: ว่าด้วยการจัดจำแนกประเภทสัตว์ในสยาม
     
พีรณัฐ  เปี่ยมศักดิ์สันติ

6   ภูมิวิทยา: ความรู้ว่าด้วยโลกภูมิสัณฐาน ดิน หิน และแร่ในสังคมไทย
     กฤชกร  กอกเผือก

7   หมอกธุมเกตุและ PM2.5: ภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมในสังคมไทย
 
   ชาติชาย  มุกสง

///: สถาบันความรู้ทางวิทยาศาสตร์
8   แถลงการณ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสยามสมาคม

     ชนิดา  พรหมพยัคฆ์

9   วารสาร นาวิกศาสตร์ กับความรู้วิทยาศาสตร์ในกองทัพเรือสยาม 
     พ.ศ.2460-2560
     
พรนภา  ทัดดอกไม้

10  วิทยาศาสตร์ของกองทัพบกสยาม: กรณีศึกษานิตยสาร ยุทธโกษ และวารสาร เสนาศึกษาและเเผ่วิทยาศาสตร์
     ทศวรรษ 2430-2500
     
สถาปนา  เชิงจอหอ

11  แสงสว่างในความมืด: จดหมายเหตุทางการแพทย์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
     
สุวัสดี  โภชน์พันธุ์

12 สำนักวิทยาศาสตร์แห่งราชบัณฑิตยสภากับการสร้างองค์ความรู้ทาง
     วิทยาศาสตร์ในสยาม
     
ดารุณี  สมศรี

13  วารสาร วิทยาศาสตร์: การทำให้ "วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์" เป็นวิชาชีพ
     ในประเทศไทยยุคสงครามเย็น ทศวรรษ  2480-2510
     
สิกขา  สองคำชุม

/V: จินตนาการแห่งวิทยาศาสตร์
14  สยามไซไฟ: นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการถึงโลกวิทยาศาสตร์
     ในสังคมไทย ทศวรรษ 2470-2520
   
 ภัทรนิษฐ์  เกียรติธนวิชญ์
.
สนับสนุนจัดพิมพ์โดย
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)
- สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) 
- หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค)
.
จัดพิมพ์โดย 
มูลนิธิเพื่อการวิจัยสังคมเอเชีย

 
รีวิวหนังสือเล่มนี้
0.0
Out of 5
0 Ratings
หนังสือที่คุณอาจชอบ
01 / 05
รีวิวและให้คะแนนหนังสือเล่มนี้
ท่องไปบนดวงดาว ก้าวลงบนดวงจันทร์: ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ในสังคมไทย
ทวีศักดิ์ เผือกสม
ตะกร้าสินค้า
ลงชื่อเข้าใช้งาน
เพื่อเว็บไซต์จะแนะนำหนังสือ
ในหมวดหมู่ที่คุณอาจสนใจได้ทันที
ลืมรหัสผ่าน?
กรุณากรอกอีเมลที่ท่านสมัครสมาชิกไว้เพื่อรับรหัสผ่านใหม่
ระบบจัดส่งการสร้างรหัสผ่านใหม่ให้ท่านทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว
นโยบายความเป็นส่วนตัว